Sifir

Lagu Sifir
Salah satu cara mengafal sifir ialah dengan menyanyi. Kaedah menyanyi merupakan elemen yang seronok apabila diselitkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Ia juga dapat menarik minat murid untuk mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Jom nyanyi...


Rentak lagu ini boleh digunakan untuk menghafal sifir 2 hingga 9. Ia sesuai diaplikasikan di mana jua murid berada sama ada di dalam sekolah mahupun di luar sekolah. Amalan yang berterusan dapat membantu untuk menghafal sifir dengan mudah dan cepat.

Jadual Sifir Darab
Membina jadual sifir darab juga dapat membantu murid untuk menjawab soalan darab jika tidak menghafal sifir sepenuhnya. Tetapi, murid kenalah menghafal cara mengisi jadual sifir. Contohnya seperti dibawah:

Langkah 1 : Sifir 1 dan 2                                                 
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
3
3
6
4
4
8
5
5
10
6
6
12
7
7
14
8
8
16
9
9
18

Langkah 2 : Sifir 5
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
3
3
6
15
4
4
8
20
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
6
6
12
30
7
7
14
35
8
8
16
40
9
9
18
45


Langkah 3 : Sifir 9
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
3
3
6
15
27
4
4
8
20
36
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
6
6
12
30
54
7
7
14
35
63
8
8
16
40
72
9
9
18
27
36
45
54
63
72
81

Langkah 4 : Darab sama nombor
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
3
3
6
9
15
27
4
4
8
16
20
36
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
6
6
12
30
36
54
7
7
14
35
49
63
8
8
16
40
64
72
9
9
18
27
36
45
54
63
72
81

Langkah 5 : 12, 18, 21, 24
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
3
3
6
9
12
15
18
21
24
27
4
4
8
12
16
20
36
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
6
6
12
18
30
36
54
7
7
14
21
35
49
63
8
8
16
24
40
64
72
9
9
18
27
36
45
54
63
72
81

Langkah 6 : 24, 28, 32
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
3
3
6
9
12
15
18
21
24
27
4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
6
6
12
18
24
30
36
54
7
7
14
21
28
35
49
63
8
8
16
24
32
40
64
72
9
9
18
27
36
45
54
63
72
81

Langkah 7 : 42, 48, 56
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
3
3
6
9
12
15
18
21
24
27
4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
6
6
12
18
24
30
36
42
48
54
7
7
14
21
28
35
42
49
56
63
8
8
16
24
32
40
48
56
64
72
9
9
18
27
36
45
54
63
72
81

SELAMAT MENCUBA...SEMOGA BERJAYA!!!